Важни акценти за домакинствата, на които им предстои смяна на водомер

смяна на водомери

Малко столичани са запознати с общите условия на ВиК дружеството доставчик на важния битов ресурс, който ежедневно използват за най-елементарни свои навици. Употребата на чиста питейна вода не се приема като удобство, а като даденост и не си задаваме елементарни въпроси, които са свързани с нейния път до крановете в жилището ни. Ясно е, че за да се ползва вода е нужно да плащаме като отговорни потребители, но как става отчитането и има ли представа всеки софиянец какви са отговорностите му по отношение на водомера на входа на ВиК домашната му инсталация? Всъщност водомера е изключително важен измервателен уред, който отчита какво количество вода е използвано от домакинството през предходния месец. Отговорността по поддръжката на изправността на отчитащия инструмент е изцяло на домакинствата. Затова при подписването на договор със Софийска вода АД има изрично упоменати условия за това при какви условия се извършва ремонт и смяна на водомера. Ето защо бъдете отговорни и се позаинтересувайте какви са ангажиментите ви за ползването на вода за битови нужди.

водомер

Всъщност причините за извършване на смяна на водомер в жилището ви в София може да бъде провокирано от два основни момента. Първия е свързан с некоректно отчитане на употребената вода, което е изцяло в ущърб на домакинствата. На второ място причината за извършването на смяна на стария водомер с нов може да бъде и изтекъл срок на препоръчителна експлоатация на измервателния уред и внедряването на нови по-коректно отчитащи модели. И в двата случая не е нужно да се ангажирате с бюрократични въпроси, тъй като режима за водомери смяна София, който предлагат монополистите от Софийска вода е доста облекчен. Това, от което се нуждаете всъщност е лицензирана фирма извършваща услуги в областта на ВиК дейностите, която да се заеме с вашия казус.

Основната ви задача е да се запознаете с фирмите, които разполагат с валиден лиценз за предлагане на услугата смяна на водомер. Само такива занаятчийки организации могат да извършват каквито и да било манипулации по водомера ви. Идеята на предоставянето на лиценз за предлагането на смяна на водомери в София от страна на ВиК дружеството доставчик е да могат гражданите, които имат спешна нужда от нов измервателен уред да избират измежду фирми, предлагащи добри и конкурентни условия. Все пак във времена на пазарна икономика  е важно клиента да може сам да преценя колко и на кого да плати за предоставената му услуга. Затова има не малко фирми в София, които са специализирани в областта на вик услугите, които работят на много конкурентни цени, качествено и ефективно що се касае за бърза смяна на водомера в жилището ви столицата.

А самия процес по смяна на стария водомер с нов е доста облекчен. Не се изискват никакви специални действия от ваша страна освен факта, че задължително трябва да наемете лицензиран екип, оторизиран от ВиК дружеството да извършва такива действия. Следва избора на модел водомер и всъщност до тук са вашите ангажименти относно провеждането на този важен за ефективното и пълноценно ползване на вода за битови нужди. От тук нататък всичко е в ръцете на екипа от специалисти, които имат ангажимент да установят дали причината за смяна на водомера е основателна и да предприемат ефективни действия. Следващата стъпка  е демонтажа на стария водомер. Този процес е свързан с изготвянето на приемо-предавателен протокол, в който водопроводчика описва внимателно показанията на водомера както  иномера на свалената пломба. След демонтирането следва монтажа на новия измервателен уред. В протокола се описва дали отчитането при теста е съобразно нормите и едва тогава се поставя пломба, която е собственост на ВиК дружеството. Всички документи, които се изготвят по време на сяната на водомера ви в София се предават от лицензираната фирма извършваща операцията в администрацията на Софийска вода. Така приключва узаконяването на новия ви водомер. Бързо, лесно и чисто, както и без излишни ангажименти от ваша страна.