Бетоновите смеси като най-важниня строителен материал в съвремието

пътни съоръжения

Малцина се замислят за това какво представлява бетона и какви са неговите технически показатели. Едва, когато се заговори за това, че здравината на материала е компрометирана започват да се търсят причините за това. А реално като основен строителен материал бетона е продукт с високи технически показатели и за неговата направа и изработка се влагат не само конкретен вид химически инертни частици, а и субстанции като пясък, чакъл, цимент, вода и редица други втвърдяващи вещества, гарантиращи неговата устойчивост и дългогодишна безкомпромисност. Разнообразни по вид и специфика суровини се влагат при създаването на бетон и в зависимост от неговото приложение се търсят решения, които да отличават един от друг смесите, които всеки са нужни за строителството на определен вид сгради, съоръжения или други елементи.

Всеки ли може да произвежда бетон

Още от векове човечеството използва различни строителни материали. Прави впечатление, че като структура бетона е познат от древността и доказателство за това са редица останки от сгради, в които е влаган именно бетон. Смесването на пясък, цимент, пепел, вода и други суровини с натурален произход. Разбира се, тези основни и базови бетонови смеси са били прилагани при сгради по-ниско строителство и е факт, че годините и природните климатични промени не успяват кой знае колко да повлияят на неговата издръжливост.

В съвремието обаче с оглед на това, че се акцентира на многоетажното строителство и се изграждат индустриални и пътни съоръжения с висок интензитет а натоварване то от тук идват и появата на модифицираните бетонови смеси, които се изработват в специализирани фабрики известни под наименованието бетонов възел. Доста широк е обхвата на дейност на тези бази за производство на бетон. Независимо, че на пръв поглед те наподобяват строителна площадка, в която се сместват определени количества цимент, вода и пясък то нещата стоят далеч по-сложно и отговорно. Сигурно не знаете, но за да функционира като бетонов възел, в който се създават бетон и смеси за строителството се изисква съответния лиценз.

Сертифициращи органи строго следят за спазването на утвърдените рецепти з бетоновите смеси. А с оглед на високите показатели на основния строителен материал има огромно значение по какъв стандарт ще бъдат изпълнени заявките за:

 • Бетон за пътни съоръжения;
 • За жилищни сгради ниско строителство;
 • За многоетажни сгради;
 • За бетонови елементи, които влизат в изграждането на пътни настилки, тротоари и други пътни или индустриални обекти.

В зависимост от степента на натоварване, издръжливостта, товароносимостта до и климатичните промени в съответния район има регламентиран норми, които стриктно се изпълняват от бетоновите бази, в които се произвежда строителния материал.

Основни и подобряващи компоненти, които влагат бетоновите производствени бази

Здравина, години ефективност и експлоатация са сред основните приоритети, които се залагат при производството на бетон и смеси за строителството. Изключително важни са някои от показателите, които имат отношение върху:

 • Якостта на бетона;
 • Мразоустойчивостта;
 • Бързината на втвърдяване;
 • Абразивността и т.нат.

За да бъдат изпълнени тази изисквания на строителния бранш имайте предвид, че не са достатъчни основните вложени суровини като:

строителство на сгради
 • Цимент;
 • Пясък или чакъл;
 • Вода.

Освен това определящ момент е и количественото съотношение, което се влага от съответния материал, тъй като от това до голяма степен зависи бързината, с която бетона ще изсъхва както и неговата трошливост, якост и устойчивост на климатични промени.

През последните години се наблюдава влагане в бетоновите смеси на различни химични подобрители, които гарантират много по-високо якостни свойства на втвърдения бетон. Освен това всеки знае, че за да бъде максимално ефективен бетона е важно той да се полага при определена температура. В съвременно производство обаче все повече бетонови бази залагат на компоненти, предоставящи възможността за продължаване на строителните процеси дори при отрицателни температури, което значително удължава периода на работа н фирмите в строителния бранш. Вар, пепел, графит са сред основните добавки в бетоновите смеси. Но да не забравяме, че за максимална здравина на сградите и намаляване на разрушенията се използват стоманени скелети, които създават невероятна устойчивост и надеждност.