Димоотвод – каква е необходимостта от изграждането му

димоотвод

Ангажимента, който имате за да осигуряване на топлина на дома през зимата не винаги е с опция за използване на електрическа енергия. Много често обитателите и стопаните на по-големи имоти избират оптимизацията на разходите с помощта на използване на един отоплителен източник и система за парно отопление. Особеното в случая е, че повечето такива уреди използват гориво, което освобождава дим и миризма, а това налага да се използва и димоотвод. Необходимостта от кюнци, елементи за изграждане на инсталацията за димни газове е ключов момент, който може да гарантира уюта и комфорта през зимата. Точно поради тези причини днес искаме да ве предложим най-висококачествените продукти за димоотвод – https://www.balkanenergy.bg/. Платформата е специализирана и в състояние да ви помогне да се справите с казуса с лекота.

Димоотводна инсталация – необходимост

Печки на дърва, камини на пелети, котли на газ, уреди на нафта и много други алтернативи за отопляване имат необходимост от това да бъдат свързани посредством димоотвод с комина. Особеното в случая не се дължи само на задължителния характер на инсталацията, а да се вземат предвид редица обстоятелства, които са приоритет за ефективната работа на използвания уред.

Немислимо нито един от изброените да работи без да бъде отведен дима и острата миризма в комина. Точно поради тази причина акцентираме на потребността от този тип уреди, които са оптимално необходими за да може да се приложи желаната алтернатива за отопляване.

Тройник

Инсталацията има за цел:

  • Да отведе дима и вредните газове в атмосферата;
  • Да намали риска от миризма от работата на уреда, която се генерира от процеса на изгаряне на горивото;
  • Да подпомогне ефективното изгаряне на ресурса, който се използва от уреда;
  • Да подсигури рентабилно и икономично потребление през зимните месеци на енергиен ресурс.

Димоотвода е средство, с което всеки котел, камина или печка могат да работят. Без дори най-дребния елемент, необходим за изграждането на инсталацията за отвеждане на димните газове се оказва немислимо да бъде използван който и да било подобен уред.

Видове детайли за изграждане на димоотвод

Независимо, ч се използва един тип терминология за да се опише системата, която е необходима за да бъдат изхвърлени дима и газовете в атмосферата то имайте предвид, че се използват различни детайли. В димоотводната инсталация се включват разнообразни елементи, които носят съществен принос за подобряване на отоплителния процес както и създаването на удобна и приятна среда за живот през зимните месеци.

Ще ви запознаем с ключовите елементи, които можете лесно да си поръчате от каталога на магазин balkanenergy.bg, където ви очаква богат асортимент от решения, приложими в различни системи в зависимост от тяхната специфика. Ключови продукти, които влизат в изграждането на всеки вид димоотвод са:

  • Кюнци

Някои клиенти ги наричат тръби заради тяхната форма. Но правилно е да се наричат прави кюнци като ролята им е  това да съставят пътя на димните газове и да свържат уреда с отвора на комина. Без тези изделия е немислимо да се постигнат каквито  ида било резултати, тъй като те играят ролята на магистралата, по която дима се придвижва за да бъде отведен в атмосферата. От своя страна се разграничават телескопични, 50 см и 100 см кюнци, които обикновено се изработват от устойчива на корозия и висока температура ламарина;

  • Колена

Можете да ги срещнете още като ъглови кюнци. Приложимостта им касае промяна на пътя на димоотводната инсталация, което улеснява отвеждането на миризмите и газовете. Важен момент тук е да се предвидят не повече от три на брой такива, което е от значение за ефективността на системата;

  • Тройник

Използват се като ревизионен елемент, посредством който се почиства системата. Важен детайл е при димоотводи с по-голяма дължина, където има риск от образуване на корозия.

С комбиниране на подходящите елементи можете да си осигурите перфектно изграден димоотвод на ниска цена, благодарение на balkanenergy.bg.