Какви удобства и неудобства крие използването на котел на твърдо гориво

котел

Най-икономично е отоплението с твърдо гориво  случай, че се използва котел. На практика си осигурявате пълен контрол върху разходите, тъй като употребата на този уред цели цялостно осигуряван на микроклимат в дома с използване на ресурс, с който обичайно се отоплява едно помещение. Благодарение на принципа на работа на котлите на твърдо гориво много домакинства намират решение, с което оптимизират отоплителния сезон и сметките драстично и осезаемо падат. С предложенията за https://www.balkanenergy.bg/category/kotli-na-tvardo-gorivo днес и вие можете да направите така желаната трансформация в отоплителния процес с цел да намерите балансирано решение за поддържане на благоприятен микроклимат.

Преимущества

Да изберете по-добрия уред е решение, което изисква да се вземат под внимание различни превъзходства спрямо останалите алтернативни решения. Затова е необходимо да се направи съпоставка на котлите с други уреди, използващи твърдо гориво и така да се направи равносметка за избора, който би бил наистина ефективен и приложим към дадения имот.

Главните преимущества, които се оказват решаващи за такъв тип инвестиция са:

 • Монтиране на котела извън помещенията, които се обитават;
 • Намаляване на риска от замърсяване и разпространение на прах;
 • Дискретност и уютно поддържане на желаната температура;
 • Равномерно разпределение на топлинния поток посредством инсталация за парно с радиатори или водно подово отопление;
 • Функционалност и икономичност;
 • Контрол върху процеса на отопление;
 • Осигуряване на гореща вода за ежедневните нужди на домакинството.

Отопляването с котел на твърдо гориво не бихме определили като най-правилното, тъй като за да се използва такъв уред е необходимо да имате условия за това. Дървата са обемен източник на енергия, който е важно да съхранявате правилно. Така, че освен помещение, където следва да бъде монтиран котела е необходимо да имате и място за прибиране на дървата и запазване на тяхната оптимална влажност за да може процеса на отопляване да бъде ефективен и рентабилен.

Какво е екодизайн

котел на твърдо гориво

Такива модерни термини все повече се появяват и ни карат да се замислим какъв е смисъла от тях. За повечето клиенти това е приумица, поради която се повишават цените на уредите, но по-запознатите ще потвърдят, че става въпрос за усъвършенстван и по-добър вариант, на който можете да се доверите с цел:

 • Намаляване на разхода на гориво;
 • Оптимизиране на процеса на отопление;
 • Намаляване на вредните емисии, които се освобождават при отопление и работа на котела.

Термина Екодизайн е наложен от Европейската общност и касае използването на уреди, които използват твърдо гориво. На практика целта на сертифицирането на тези уреди е те да харчат много по-малко гориво и да осъществят контрол върху замърсяването на околната среда.

За да продават своите уреди в страните, членки на общността производителите задължително следва да притежават такъв сертификат, който удостоверява, че котлите разходват поне 20 % по-малко гориво и успяват да усвоят вредните газове чрез трансформиране в топлинна енергия, която е причина за намаляването на въглеродните емисии от тяхната работа.

Идеята на стандартизирането е в това да се повиши ефективността и да се осигури оптимална грижа в намаляването на освобождаваните вредни емисии в атмосферата.

Какво трябва да знаете за използването на котел на твърдо гориво

Под твърдо гориво се разбират дърва, въглища, брекети и друг тип изкопаеми източници, използвани като ресурс за отопляване. Сигурно е, че използването на такива уреди крие известни неудобства, но потенциала им по отношение на обхват при големи квадратури е наистина изключителен.

За да се използва ефективно уреда е необходимо да се вземат под внимание някои особености, които касаят имота:

 • Място за монтаж, което да бъде проветриво;
 • Автоматизиране на процеса с цел да се намали ангажираността при обслужване на отоплителното средство;
 • Производителност и използване на инсталация за оптимално усвояване на топлинната енергия.

При нужда от съвети за избор на отоплителен уред не се колебайте да се свържете с професионалисти с опит.