Същност и специфика при транспортирането на горива

дизелово гориво

Условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари обхваща транспортирането на горива. Както можете да предположите тук се касае за специализирани доставки, които следва да бъдат контролирани и извършвани по строги правила. Самата опасност възниква най-вече от това, че при настъпване на инцидент с разлив на горивата неизбежно се стига до екологична криза. Именно поради това не всяка фирма, която разполага с цистерна или друг тип подходящо превозно средство има възможността да извършва такива услуги. Представяме ви транспорт на горива от Дизелор – фирма лицензирана и отговаряща на критериите за осигуряване на надеждни специализирани доставки на всякакъв вид горива.

Изисквания, на които трябва да отговарят лицензираните фирми

Списъкът с критерии, по които биват лицензирани компаниите за извършване на транспортна дейност на горива е доста дълъг. Освен пакета от документи, които удостоверяват регистрирането на дадена фирма по българското законодателство за осъществяване на търговска дейност има и ред други изисквания като:

  • Обучение на водачите на транспортните средства;
  • Периодичен контрол на транспортните средства;
  • Запознаване със задълженията на участниците в товаро-разтоварната дейност при доставката на опасни товари;
  • Смяна на транспортното средство при конкретни обстоятелства и реда за извършването на претоварването на горивата;
  • Начин на действие и първи реакции при настъпване на инцидент.

Всичко това гарантира абсолютна безопасност при извършване на транспортирането и доставката на нефтени продукти, което налага и използването на специализирани лицензирани фирми, които отговарят на изискванията за предоставяне на такива услуги.

Дизелор е утвърден превозвач на опасни товари, които извършват този тип дейност изцяло и съобразно законодателната нормативна уредба, касаеща транспорта на нефтени продукти.

Професионално отношение и доставки в срок

горива

Независимо от това дали сте земеделски производители, строителни предприемачи или търгувате на дребно с горива то със сигурност се нуждаете от коректен доставчик, който да осигури навременен транспорт, съобразно нуждите на компанията ви от висококачествени дизел, бензин, нафта за отопление и други. От Дизелор се грижат за удовлетворението на своите клиенти и предоставят на внимание им:

  • Професионално обслужване;
  • Навременни доставки;
  • Качествени продукти, отговарящи на всички европейски стандарти;
  • Лицензиран транспорт, съобразен с по-горе визираната Наредба;
  • Отлични условия и конкурентни цени.

Транспортирането на всякакъв тип енергийни суровини на място е една от водещите слуги, от които можете да се възползвате само с едно телефонно обаждане. Доверете се на коректен търговец, благодарение на който винаги ще имате достатъчен ресурс за изпълнение на своите бизнес занимания.