Имуществени застраховки – защо не бива да ги подценяваме?

пожар имущество

Застрахователния бизнес е една от добре развитите схеми, които подпомагат клиентите при настъпване на застрахователно събитие. Преимуществата на наличието на застрахователна полица, която се явява основна превенция срещу природни бедствия както и злоумишлени действия от трети лица никак не са малко. Осъзнали възможността, която получават с инвестирана поносима месечна сума все повече потребители установяват, че една такава застраховка им осигурява спокойствие. Да разчиташ, че настъпване на застрахователно събитие ще получиш подкрепа и 100 % финансова помощ, която да покрие разноските по ремонт на дома или претърпени загуби със сигурност е едно то разумните решения, за които и вие е добре да помислите.

застраховка

Все повече компании агитират и алармират за ползите, които потребителите получават по отношение на сключения договор за имуществено застраховане. Такъв вид полица може да бъде сключена както от физически така и юридически лица.  Често клиентите питат какво реално могат да застраховат. Днес подробна информация можем да получим от добре структурираните платформи на водещи компании в застрахователния бранш. Булстрад като утвърден представител на гилдията ни представя систематизирана и подробна информация за това кое е обект на застраховането като имущество както и кои са основните рискове, които могат да бъдат покрити от застраховките за недвижимо и движимо имущество.

Всеки собственик или наемател на жилище може да сключи застраховка имущество от компания Булстрад. Обект на застраховането са всякакви видове:

  • апартаменти( боксониери, гарсониери, двустайни, тристайни, многостайни, мезонети), къщи, вили, гаражи, тавански помещения както и избени такива.
  • Освен недвижимото имущество в застрахователната полица могат да бъдат включени и всякакви видове домашно имущество като техника, уреди, инструменти и изобщо всякакви битови и домакински електроуреди.
  • Обект на имущественото застраховане, предоставено от Булстрад може да бъде също така и електропреносната и водопреносната мрежа, които от евентуална повреда и неправилно функциониране могат да предизвикат авария, изискваща разходи в особено големи размери.
  • Допуска се към застраховката имущество за дома да се добавят също и соларни колектори, които напоследък са доста актуални и използваеми от домакинства, при които възможност за инсталирането им.
  • Ценности  и произведения на изкуството са още една опция, която се предоставя от Булстрад като потенциална възможност за осигуряване на спокойствие на вашите вещи, независимо дали са с висока оценка като цена или пък имат сантиментална стойност за вас.

Що се отнася до рисковете, които могат да бъдат покрити от застрахователната полица от Булстрад то те бива както стандартни, пакетни така и такива, които са специфични  и избираеми. Когато има избираеми рискове към основната полица то имайте предвид, че сумата по премията, която следва да платите е по-висока. Но пък е важно да си осигурите спокойствие и да защитите своето имущество както от природните катаклизми и промени така и от недоброжелатели в лицето на крадци.