Необходимо ли е смяната на щранговете да се възложи на професионален екип?

тръби

Спецификата на водопроводните ремонти е в това да съумеете да приложите онези услуги, които са компетентни и способни да ви гарантират качество. Затова наемането на специалисти е водещо що се отнася до отстраняването на аварии, които биха били пагубни за имота ви. За да сте сигурни в качеството на изпълнение преди всичко е необходимо да имате предвид, че водопроводчиците имат различни компетентности т.е. те са с разнообразни умения, които се отнасят до извършването на конкретен тип дейност. Независимо от това дали търсите майстор за монтаж на бойлер или смяна на водопроводни щрангове то в сайта на https://vikhelp.com/ можете да получите сигурна и навременна информация, която се отнася до провеждането и изпълнението на етапите, които са свързани с определения тип аварии.

Сложните ремонти – причини да ги възложите на професионалисти

Водопроводчика, който ще наемете следва да има нужната компетентност, когато става дума за провеждане но определено мероприятие. Със сигурност авариите, които се отнасят до подмяната на водопроводните щрангове няма как да възложите на хора без какъвто и да е опит. Предвид факта, че достъпа до щранговете е затруднен и освен това се налага да бъдат взети решения, които много експедитивно да отстранят аварията няма как да се направят компромиси относно подбора на експерти, които са компетентни и бих се ангажирали с извършването на дейността.

Като един от най-специфичните и сложни ремонти се описва смяната на щрангове. Реално става въпрос на основния скелет на една ВиК система, по която се транспортира водния ресурс преди да стигне до смесителя в кухнята или банята. На практика онова, което се оказва приоритетно при наемането на професионален водопроводен екип са:

 • Способностите на експертите да поемат ангажимент и да извършат бързо ремонта;
 • Подсигурява се качество за проведената работа;
 • Извършва се ремонт, който е съобразен със спецификата на аварията;
 • Минимизират се потенциалните материални щети за стопаните на имота;
 • Стреми се към ремонт, който е сигурен, безопасен и извършен на изгодна цена.

Много важен момент е качеството, тъй като сложен ремонт като смяната на щранговете няма как да бъде оставен в ръцете на хора, които идея си нямат от етапите, по които се провежда самата операция.

Какво включват етапите за ремонт?

щрангове

Хоризонталните и вертикалните щрангове са невидими и установяването на съществуваща авария може да се потвърди само и единствено от водопроводчик. Ви може да подозирате като част от симптомите, които биха ви навели на идеята, че има проблем с някоя от основните тръби са следните:

 • Ниско налягане;
 • Повишена влажност на въздуха без особена причина;
 • Ниско качество на водата и негодност за използване за битови нужди;
 • Мътна и с примеси вода.

Това са причини да потърсите експерт, който да направи оценка на инсталацията и да установи дали има дефектирал щранг. Нуждата от смяна се налага поради износването и амортизирането на тръбите. Добре е да не отлагате тези дейности, тъй като това би допринесло за провокиране на по-сериозни материални щети по имота.

А етапите, които са характерни за този тип ремонти са:

 • Оглед;
 • Издаване на предписание за цялостна или частична смяна на щрангове;
 • Изготвяне на оферта;
 • Спиране на водоподаването в деня на ремонта;
 • Демонтиране на дефектните щрангове;
 • Почистване на системата;
 • Монтаж на ревизионни кранове;
 • Инсталиране на нови щрангове;
 • Укрепване;
 • Поставяне на топлоизолация;
 • Тестване;
 • Издаване на гаранции.

Екипите, които са професионално ориентирани в извършването на такива услуги не правят компромиси със спазването на всеки един от етапите.

Защо с сред най-скъпите услуги?

Без съмнение има причина този тип ремонти да се предлагат на по-висока цена. Те са по-сложни, изискващи повече оперативни и компетентни действия, налагащи високи стандарти за ефективност и правилно функциониране на ВиК системата.

Цените и тарифите при провеждането на ремонтите са свързани с:

 • Дължина на трасето на тръбите, които предстои да бъдат сменени;
 • Дали ремонта ще бъде цялостен или частичен;
 • С какви видове тръби ще бъдат подменени старите ;
 • Колко водопроводчика ще участват в изпълнение на задачата и други.

Имате на разположение широк спектър от възможности за наемане на услуги, но съвета ни е винаги да ангажирате опитни специалисти, които са утвърдени и могат да ви гарантират качество.