Кои са особеностите при различните видове дизелови горива

дизел

Класификацията при дизеловите горива е в основата на това да се замислим до колко сме наясно какъв вид да използваме спрямо потребностите си. Определян като основен енергиен ресурс дизела е сред най-масово използваните средства за задвижване на превозни средства, машини, съоръжения. Освен това има не малко инсталации, които работят с такъв продукт за да се задоволяват нуждите на населението от топлина. Ще представим днес видово разнообразие от дизелово гориво от Горрел с оглед на това да получите ясна представа и оценка за възможностите, които ви се предоставят за посрещане на енергийните ви нужди.

За придвижване

Основният вид, който зареждаме на бензиностанциите е така известния дизел Б6. Сигурно се питате какво точно означава тази абревиатура. Става дума за продукт, който е със съдържание на 6 % бикомпонент. На практика това означава, че при изгарянето от двигателите значително се намаляват вредните емисии, които се освобождават в атмосферата.

Именно при най-използвания вариант се налага тази мярка като основната цел е да се осигури максимална отговорност към природата и да се ограничат замърсяванията. Б6 е вариант, при който се наблюдават следните особености и характеристики:

 • Икономичен разход на горивото;
 • Намаляване на вредните емисии;
 • Ефективност;
 • Подобряване работата на двигателя.

Безспорно това са качества, които биват оценявани от клиентите. Но имайте предвид, че не е без значение всички онези обстоятелства, които са определящи за подсигуряване на качество на горивото, а определено избора на доставчик и търговец не е за пренебрегване.

За производствена дейност

дизелово гориво

В тази категория дизелови продукти се имат предвид ресурсите, които не съдържат биокомпонент. Най-често от такъв дизел се възползват производствени предприятия, които разполагат с машини и съоръжения, които се задвижват с дизелова суровина. Клиенти на такива продукти са:

 • Фирми в сферата на използването на извънпътна техника;
 • Земеделския сектор;
 • Хранително-вкусовата промишленост;
 • Машиностроене и други.

Интересът в случая е голям предвид по-ниската цена на дизела за производствени и промишлени цели. Качеството разбира се също не е за пренебрегване предвид възможностите за повишаване на производителността.

За отопление

Въпреки, че има все по-съвременни и иновативни методи за осигуряването на отлични условия за отопляване на имотите няма как да не отбележим, че се наблюдава интерес към газьола за отопление. Суровината е значително евтина, а калоричността ѝ е приоритет за осигуряването на комфорт и топлина през зимния сезон.

Инсталациите, използващи такова гориво обикновено са такива в:

 • Административни сгради;
 • Училища;
 • Детски градини и ясли;
 • Заводи и други.

Доверявайки се на Горрел можете да разчитате на своевременни доставки както и осигуряването на отлични цени.