Какво представлява услугата по смяна на водомер с такъв с дистанионно отчитане?

водомер с дистанционно отчитане

Смяната на водомер е периодичен ангажимент на абонатите. Обикновено в жилищни блокове и кооперации с много домакинства се прилага една цялостна практика за наемане на фирма, която да се ангажира с подновяването на измервателните уреди. Това улеснява до голяма степен стопаните на имоти да търсят поотделно екип. Като цяло схемата работи доста добри и от гледна точка на получаване на изгодна оферта наистина си струва да инвестирате именно в такъв тип услуга. Има нещо не по-малко важно от това да се възползвате от изгодните цени. Имайте предвид, че когато се касае за такъв тип смяна не са за пренебрегване изискванията на доставчика, от които следва да се ръководите. Предложенията за цена на водомер с дистанционно отчитане София са достъпни от фирма Хидро Старт с гаранция за покриване на всички критерии и изисквания на доставчика на водния ресурс.

Критерии за избор на водопроводна фирма

Не всеки водопроводчик може да ви подсигури качествено и сигурно изпълнение на услугата. Освен това от Софийска вода АД си имат своя нормативна уредба, съобразно която само лицензирани фирми могат да осигурят извършване на смяната на измервателното съоръжение.

Спецификата на всички онези детайли, които са решаващи за наемането на екип за безкомпромисно извършена подмяна се отнася до:

 • Задължително притежаване на лиценз от доставчика на вода;
 • Опит в сферата на инсталиране на уреди, които са напълно съобразени с изискванията на дружеството;
 • Гаранция за качество;
 • Бързина и коректно провеждане на работата;
 • Удовлетворяване на клиентите относно качество и приемлива цена.

Все повече са дружествата в страната, които налагат на абонатите си при следваща смяна да поставят водомери с дистанционно отчитане. Това са такъв тип устройства, които на практика пестят доста излишни разходи на операторите, тъй като автоматично се подават данни до сървъра, в който се записват показанията на всеки един водомер.

В какво се състои смяната?

Самата подмяна на измервателните уреди за отчитане на разходваната вода както стана ясно се налага през определен период от време. Като всеки уред и при водомерите се налага предвид амортизационните процеси да се инвестира в такъв тип решения, които са наистина по-ефективни и удобни както за абонатите така и за доставчика. Отчитането е улеснено и точно предвид това се препоръчва да бъдат инсталирани такъв тип устройства.

Особеното в случая е това, че има определени етапи, които са решаващи за качественото изпълнение. Това са:

 • Анализ на водопроводната система;
 • Изготвяне на протокол за демонтаж с опис на данните и показанията на уреда;
 • Демонтаж на стария измервателен уред;
 • Почистване на тръбите;
 • Монтиране на водомера с дистанционно отчитане;
 • Тест;
 • Пломбиране;
 • Узаконяване.

Голямо удобство за потребителите е това, че могат да използват качествени услуги, които напълно да отговорят на изискванията но Софийска вода АД. Приоритетни са разбира се спазването на нормативните изисквания както и това каква е стойността за извършената дейност, която следва да заплатите.

От какво зависят цените на услугата?

Като цяло има тарифа, която е уеднаквена. Разбираемо е да се вземат под внимание лиценза на изпълнителя както и гаранцията за качество на услугата. Офертите въпреки това могат да бъдат по-ниски или по-високи, а това всъщност зависи от:

 • Сложност на извършване на смяната с водомер с дистанционно отчитане;
 • Дали се касае за смяна на водомери в цял блок или за единичен абонат;
 • Времетраене на работата;
 • Брой специалисти, които ще вземат участие в процедурата и други.

Има редица фактори, които могат да ви подсигурят по-добрата оферта. За София с доказано изгодни оферти на ваше разположение са екипа на Хидро Старт. Цялостна грижа за ВиК системата и дълъг списък с услуги са това, от което можете да се възползвате.