Има ли нужда от счетоводство мебелното предприятие?

мебелни фирми

Не само търговците имат нужда от счетоводители. Когато развивате дейност в сферата на производството на мебели също се налага да контролирате финансите си и да давате отчет към приходната агенция. С растежа на строителния сектор възниква и необходимостта от мебели, с които имотите да бъдат обзаведени. А това води и до развитие на този сектор, който е ориентиран към създаването на приветлив и изискан интериор. Как да работите ефективно, че не само да имате добра печалба, но да можете да представите на клиентите си разумни оферти? С правилното счетоводство на мебелно предприятие си гарантирате успеваемост, растеж и добри финансови резултати.

Защо се нуждаете от професионално отчитане?

Както в други сектори така и тук имате нужда от утвърдена счетоводна къща, която да ви предостави услуга за професионално отчитане на приходите и разходите от дейността ви. Дори да сте отлични мебелисти и страхотни експерти в създаването на нови проекти за мебели то не е задължително да разбирате от счетоводство. Имайте предвид, че когато се касае за изпълнение на регламентиране на дейността съобразно българското законодателство то можете да бъдете абсолютно спокойни.

Ролята на счетоводните къщи е в това да подсигурят наистина ефективни и сигурни решения, които се отличават с рентабилност и подобряване на финансовата дисциплина от дейността ви. за да се развивате в една конкурентна среда и да можете да привлечете достатъчно клиенти не е достатъчно само да сте добри в работата си. Важен момент е да има контрол върху разходите и приходите, да се спазват законодателните изисквания, които са свързани с този тип дейност.

При счетоводството на мебелно предприятие се включват някои основни услуги:

 • Отчитане на приходи и разходи;
 • Назначаване на работници и служители;
 • Изготвяне на отчети;
 • Подаване на данъчни декларации;
 • Изготвяне на договори с контрагенти и доставчици;
 • Извършване на одити за контрол и оптимизиране на разходите и други.

Накратко не е за пренебрегване нуждата от използването на счетоводни услуги, тъй като това и ви спестило доста главоболия и неприятности. А за да се изчисли себестойността на даден мебелен артикул и да се предвиди съответния процент печалба е редно да се вземат под внимание всички онези разходи, които влизат в производствения цикъл.

Особености

Типа на дейността е съобразена с всички онези фактори, които са свързани от регистрацията на фирмата, преминаване към покупка и инвестиране в машини и инвентар, обучения на персонала, спазване на стандарти за качествена изработка, гаранции за качество и други.

Както можете да се досетите имате причини да инвестирате в такива продукти и идеи, които са в състояние да осигурят един гладък процес на развитие на бизнеса ви. що се отнася до финансовата отчетност на предприятието е по-добре да го оставите в ръцете на специалистите, които отговарят за:

 • Подпомагане регистрацията на фирмата в зависимост от това дали е ЕТ, ЕООД, ООД, КД и други;
 • Извършване на правилни счетоводни записи по финансови сделки;
 • Покупка на суровини и материали;
 • Финансова отчетност, която показва дали работите на загуба или печалба;
 • Изготвяне на отчети за наличности, издаван на заповеди за инвентаризация;
 • Какви парични потоци се генерират;
 • Отговаря ли ценза на служителите на естеството на работата, за която са назначени;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и други.

За да е оперативно и коректно извършено счетоводството на мебелното предприятие имайте предвид, че работата на специалистите от финансовата къща е решаващ. Колкото по-опитни са то толкова по-полезни и ценни съвети ще ви дадат за да можете да си осигурите по-приемлив режим на работна.

По отношение на политиката на всяка една компания в мебелния сектор и вие трябва да имате конкретна яснота по отношение на това как да работите за да има положителен резултат.

Формиране на продажни цени

диван

За да не работите на загуба има защо да проявите съответната отговорност п отношение на формирането на цените, на които ще продавате мебелите, които произвеждате. Но за знаете какви са производствените разходи и каква е себестойността, на която ще начислите печалбата имане нужда от коректни сметки. А такива водят именно счетоводните фирми, които са наети за извършването на финансовата отчетност на мебелното предприятие.

Перспективите, които са свързани с това да предоставите коректни оферти на търговци и крайни клиенти имат ясно изразена цифрова стойност, която ще получите именно от прецизното водене на счетоводните операции. При продажните цени на крайни или клиенти на едро е необходимо да се вземат под внимание:

 • Всички разходи, които са направени за изработката на дадено изделие;
 • Други разходи;
 • Вложени материали и суровини;
 • Плащания към кредитори;
 • Лихви;
 • Административни разходи и други.

Определено имате причина да потърсите коректна фирма, която е напълно наясно с воденето на счетоводство на мебелни фирми. Само опита, способностите и уменията биха дали положителни резултати, които са с плюсово изражение спрямо реализиране на добър финансов отчет. А освен реализиране на печалба счетоводната къща ще се погрижи за отразяването на коректни счетоводни данни в данъчните декларации, които следва да подавате за извършваната от вас дейност към НАП.