Защо не можем сами да монтираме нов водомер

монтаж на водомери

Всеки собственик на апартамент или къща в София е наясно, че за да протичат ежедневните му битови занимания в доба безпроблемно от значение е поддръжката на обитаемата площ. А под термина можем да отнесем редица ремонти, поправки и отстраняване на всякакви аварии. Днес обаче ще се съсредоточим върху един казус, с който малцина са запознати – смяната на водомера. Използването на вода от домакинствата изисква те да си плащат за услугата. Отчитането на потребеното количество вода се отчита с помощта на уред, който се поставя на входа на влизащата в жилището вода. И именно по този начин всеки от нас като потребител си плаща за водата, която и използвал за битови нужди.

Кои са главните причини за нуждата от смяна на водомер

Доставчик на вода за софиянци е дружеството Софийска вода АД. Потребителите имат издадени партиди и монтирани водомери в жилищата си още с изграждането на сградите. В процеса на експлоатация на водата и респективно водомерите е неизбежно те да дефектират. И ето я една от причините да се наложи тяхната смяна. Всъщност главните причини да бъде извършена смяна и монтаж на водомери София са:

  • Изтичане да 10 годишния срок за функциониране на водомера;
  • Настъпване на технически дефект, който е съпроводен с невъзможност за коректното отчитане на водата, ползвана от домакинствата.
водомер

Първия аргумент за подмяна на водомера е свързан с технологичен срок на функциониране, който е изтекъл. Съобразно ефективността и коректното отчитане на водата във всяко жилище има монтиран водомер. Счита се, че десет годишен стаж на измервателния уред е сред основателните причини да се помисли за неговата подмяна поради повишаване на риска от настъпване на дефекти и некоректно измерване на количеството използвана вода за битови нужди.

Аргумент номер две се отнася до дефекти, които са настъпили преди срока за предписана подмяна от дружеството т.е. преди да има правно основание за това е важно да се смени водомер с цел да не ощетявате дружеството с по-малко отчетено количество вода или пък да не се налага да плащате твърде много, поради това че водомера безконтролно начислява реално неизползвана вода.

Да направим смяната сами

Това е въпрос, върху който сигурно се замислят не малко софиянци. Ако сте достатъчно сръчни и боравите лесно с френски водопроводен ключ то определен няма да ви се опре по никакъв начин смяната на един водомер. Всъщност такова право нямате, тъй като в договора, сключен със Софийска вода АД има точно описание на това кой и по какви причини може да провежда такива ремонтни, демонтажни  или монтажни действия.

Ако все пак решите да си спестите 40-50 лева за услугата имайте предвид, че подлежите на санкция от дружеството доставчик на вода, като не само административно наказание ще отнесете, а също така и парична глоба, многократно надхвърляща стойността на услугата.

На кого да поверим монтажа на водомера

След като сами няма как да направите подмяната на дефектния водомер с нов е време да потърсите фирма, която има право да извършва услуга, свързана с битовите измервателни уреди. Софийска вода АД дава ясни и точни предписания за това как да наемете професионален екип. Сред основните изисквания са:

  • Лиценз за провеждане на такива ремонтни дейности;
  • Спазване на правилата за демонтаж и монтаж на нов водомер;
  • Изискване на вид на новия водомер, който е утвърден от контролните органи.

Много са съществени тези детайли, тъй като самото физическо монтиране на новия водомер е лесен процес, но реално за да можете да го ползвате е определящо той да притежава сериен номер, пломба и да е заведен в дружеството доставчик като уред, който да отчита битовото ви потребление. С техническите етапи и цените за услугата монтаж, ремонт или смяна на водомер можете да се запознаете подробно на страницата на една от лицензираните фирми Хидро Старт София.